Ordräknaren/Vanliga stavfel/Biblen eller bibeln?

Biblen eller bibeln, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är bibeln, det är alltså felaktigt att skriva biblen.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet bibeln är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis biblen. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet bibeln när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "bibeln": biblen.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Hyraxar var inte sällsynta i Israel och därför omnämns de även i biblen (se rubrik "Kulturhistoria").

Herodes var den kung som enligt biblen lät döda alla pojkbarn när han fick höra talas om Jesus födelse.

Med handen på biblen svors Joe Biden in, och i sitt tal ville han förmedla ett budskap om att ena landet.