Ordräknaren/Utveckla skrivandet/Läsbarhetsindex LIX

Läsbarhetsindex LIX

Läsbarhetsindexet LIX är ett index som används för att få en bedömning på hur avancerad en skriven text är. LIX introducerades 1968 av den svenske pedagogikforskaren Carl-Hugo Björnsson, som i sin forskning under 1960-talet studerade läsbarheten hos de texter som då användes i skolan.

LIX hjälper till att skatta läsbarheten

Med hjälp av LIX kan man göra en skattning på hur en text är uppbyggd rent strukturmässigt. Detta gör man genom att analysera antal ord och meningar i en text, samt sortera ut extra långa ord som har fler än sex bokstäver. Den standardiserade formeln som används för att beräkna LIX är

$$\mathrm{LIX}=\frac{O}{M}+\frac{100\cdot L}{O}$$

Där \(O\) är antal ord i texten, \(M\) är antal meningar i texten och \(L\) är antal långa ord i texten (ord på över 6 bokstäver).

LIX är dock givetvis inget facit

Men hur lätt eller svår en text är att läsa beror så klart bara till viss del på hur den är skriven och dess struktur, en annan viktig faktor är vad texten handlar om. En text som handlar om kvantmekanik är alltid avancerad och svår att läsa, oavsett hur mycket fokus man lägger på att skriva en enkel text. Man får inte heller glömma att illustrationer i form av bilder och teckningar kan hjälpa en avancerad text att bli mer lättförstådd.Synonymerna.se logotyp

Kolla gärna in Synonymerna.se, en enkel och snabb synonymsökmotor!