Ordräknaren/Vanliga stavfel/Utagning eller uttagning?

Utagning eller uttagning, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är uttagning, det är alltså felaktigt att skriva utagning.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet uttagning är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis utagning. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet uttagning när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "uttagning": utagning.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

SOK har haft möjligheten till en sista utagning inför OS, där några har fått en plats, och andra inte.

En annan glädjande utagning är Hammarbys Madelen Janogy, som ligger tvåa i den damallsvenska skytteligan.

Vi behöver sätta fast uttagningsnivåerna för de olika idrotterna och tidsplanen för utagning redan under nästa år.

Hon är geologiprofessor och har tidigare satsat på en karriär som astronaut, men föll på målsnöret i Nasas sista utagning.

Festivalen, kom kallas Play, är också en regional utagning till den nationella filmtävlingen Novemberfestivalen i Trollhättan.