Ordräknaren/Vanliga stavfel/Öppenhjärtlig eller öppenhjärtig?

Öppenhjärtlig eller öppenhjärtig, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är öppenhjärtig, det är alltså felaktigt att skriva öppenhjärtlig.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet öppenhjärtig är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis öppenhjärtlig. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet öppenhjärtig när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "öppenhjärtig": öppenhjärtlig.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Den ryske presidenten Vladimir Putin talar i en ovanligt öppenhjärtlig intervju med regissören Oliver Stone om USA:s och Rysslands gemensamma, globala utmaningar.

Du är öppenhjärtlig med dina tankar, Jovan.

Det fanns ingen hon kunde vara så öppenhjärtlig med som han.

En intervju med Svennis kan därför ofta kännas skenbart öppenhjärtlig.