Ordräknaren/Vanliga stavfel/Dylig eller dylik?

Dylig eller dylik, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är dylik, det är alltså felaktigt att skriva dylig.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet dylik är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis dylig. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet dylik när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "dylik": dylig.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

En dylig skatt skulle kunna dra in mellan motsvarande 50 och 70 miljarder kronor om den infördes i alla länder enligt Scholz.

En dylig naturrättsdoktrin brukar framför allt förknippas med katolicismen och sättas i relation till dygdetiken och nythomismen.

Bland andra Mendelson och Kirsch invänder dock mot att använda brevet från Auden till Kallman som en dylig nyckel för att förstå For the Time Being.

Det är möjligt att företrädaren kan ha utvecklats till en Wolf-Rayet stjärna, vilken just kastar ut betydande delar av sin atmosfär med en dylig kraftig stjärnvind.

Förstapersonsperspektivet till trots saknar berättandet både känslor, motiv och möjligheter att identifiera sig med berättaren - "antiteser till en dylig narrativ tekniks traditionella syften".