Ordräknaren/Vanliga stavfel/Plöstligt eller plötsligt?

Plöstligt eller plötsligt, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är plötsligt, det är alltså felaktigt att skriva plöstligt.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet plötsligt är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis plöstligt. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet plötsligt när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "plötsligt": plöstligt.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Andre Baetz var utanför Ölands kust när hans båt, the Flaneur, plöstligt fick en oväntad passagerare.

Sedan såg vi att det kom en ambulans, och sen när vi skulle äta fick vi plöstligt inte ta mat själva.

Efter att Vasa hade kommit ur lä, fyllde en kastvind hennes segel och hon krängde plöstligt åt babord.

Pandemin har visat att man inte vill ha leveranskedjor som plöstligt bryts, säger han i Morgonstudion.

Hon berättar att hon precis hade ätit frukost och gått ut på däck när fartyget plöstligt började tuta.