Ordräknaren/Vanliga stavfel/Model eller modell?

Model eller modell, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är modell, det är alltså felaktigt att skriva model.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet modell är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis model. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet modell när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "modell": model.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Vi har byggt en model över hur avrinningen ser ut och kan skruva i hur olika scenarion påverkar den.

Skådespelare, model och författare som bland annat har skrivit en bok om sin förlossningsdepression.

Varje ny model har en ny design med ett högre nummer skrivet på sig, men spelupplägget är oförändrat.

Den 10 mars havererade ett Ethiopian Airlines-plan av samma model strax efter start från Addis Abeba.

Året därpå, den 29 oktober 2018, störtade ett Lion Air-flygplan av samma model i den indiska oceanen.