Ordräknaren/Vanliga stavfel/Befodra eller befordra?

Befodra eller befordra, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är befordra, det är alltså felaktigt att skriva befodra.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet befordra är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis befodra. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet befordra när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "befordra": befodra.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Mary började arbeta med att befodra Percys verk och förstärka hans rykte som poet genom att publicera samlingsverket Posthumous Poems 1824.

Jakob II:s konsekventa val att befodra katolska personer både inom hovet och inom armén framkallade både ilska och misstänksamhet blad de protestantiska engelsmännen.

Detta innebar att hennes biografiska essäers föresats att befodra den kvinnliga historieskrivningens sociala agenda" blev ett av Shelleys mest inflytelserika politiska inlägg.