Ordräknaren/Vanliga stavfel/Stämmning eller stämning?

Stämmning eller stämning, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är stämning, det är alltså felaktigt att skriva stämmning.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet stämning är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis stämmning. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet stämning när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "stämning": stämmning.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Jag har inte gjort så många mästerskap, men man kommer in i en annan stämmning och får mer motivation.

Destructoid sade att musiken inte är den bästa i genren, men att den passar spelets stämmning perfekt.

Exxon Mobil förbereder å sin sida en stämmning mot Muffett för att tvinga honom att avslöja sina källor.

Detta är en liten ö, med en enormt harmonisk stämmning och fantastiska stränder och kristallklart vatten.

Det är mer hetsig stämmning nu än tidigare under dagen, berättade SVT:s utsände Fouad Youcefi på lördagen.