Ordräknaren/Vanliga stavfel/Krigsföring eller krigföring?

Krigsföring eller krigföring, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är krigföring, det är alltså felaktigt att skriva krigsföring.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet krigföring är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis krigsföring. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet krigföring när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "krigföring": krigsföring.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Samtidigt fick Gyllenkrok lärdomar i Vaubans belägringskonst och det kontinentala Europas krigsföring.

USA vill också skaffa sig kapacitet för den mest avancerade elektroniska krigsföring och kommunikation.

Det vore ett brott både mot internationell lag och mot USA:s egna regler för krigsföring, säger Bergfeldt.

Bland de alternativ som nämns finns storskalig konventionell krigsföring och till och med cyberkrigföring.

I motsats till i resten av landet fördes här en offensiv krigsföring från den norska (och allierade) sidan.