Ordräknaren/Vanliga stavfel/Fins eller finns?

Fins eller finns, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är finns, det är alltså felaktigt att skriva fins.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet finns är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis fins. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet finns när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "finns": fins.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Således fins det även olika varianter på spinning, beroende på vilken sorts fiber man ska tillverka.

Men det fins inte heller någonting som tyder på att luftfenomenen inte kommer från främmande makter.

Dessutom fins lokalrivalen RCD Espanyol och mindre klubbar som Gimnàstic de Tarragona och Girona FC.

De fins exempelvis observationer av ett stormfågelpar som häckat tillsammans på samma plats i 25 år.

Flest smittade är det i Norrbotten, men även i Jämtland och Västerbotten fins några bekräftade fall.