Ordräknaren/Vanliga stavfel/Straxt eller strax?

Straxt eller strax, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är strax, det är alltså felaktigt att skriva straxt.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet strax är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis straxt. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet strax när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "strax": straxt.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Under söndagsmorgonen har Irak inlett sin markoffensiv mot IS-fästet Tal Afar, straxt väster om Mosul.

Och i söndagens val väntas Gerb än en gång bli största parti, med straxt under 30 procent av rösterna.

I stället dödas de som regel straxt efter kläckning, oftast genom att malas eller gasas med koldioxid.

Men straxt därefter var Gustav Bergman som efter ett par tidiga småmissar imponerade stort mot slutet.

Amor-asteroiderna har hela sin omloppsbana utanför jordens, men deras perihelium finns straxt utanför.