Ordräknaren/Vanliga stavfel/Regisör eller regissör?

Regisör eller regissör, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är regissör, det är alltså felaktigt att skriva regisör eller regisörr.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet regissör är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis regisör eller regisörr. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet regissör när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "regissör":

  • regisörr
  • regisör

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: regissör
  • Felaktiga stavningar är: regisör, regisörr
  • Se exempel på regissör i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Jaffe bekräftade att ett manus hade skrivits klart av honom själv och att de letade efter en regisör.

Bockfesten har även dramatiserats för teatern av Jorge Alí Triana, en colombiansk pjäsförfattare och regisörr.

Olof Thunberg, Gun Arvidsson och Nils Poppe samt regisör Keve Hjelm inför pjäsen Kääärlek 1965 (Lilla Teatern, Stockholm).

Edward af Sillén blev programmets manusförfattare, redaktör och regisörr medan Daniela Ahlén blev ansvarig för programmets form.

Somerset Maughams Rain för NBC, men projektet rann ut i sanden då NBC inte ville anställa Monroes val av regisör, Lee Strasberg.