Ordräknaren/Vanliga stavfel/Tidsskrift eller tidskrift?

Tidsskrift eller tidskrift, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är tidskrift, det är alltså felaktigt att skriva tidsskrift.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet tidskrift är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis tidsskrift. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet tidskrift när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "tidskrift": tidsskrift.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Samlingen recenserades abland annat i Dagens press, Hufvudstadsbladet, Finsk tidsskrift och Nya Argus.

Typiska exempel från tiden är Kurt Schwitters tidsskrift Merz och Theo van Doesburg tidsskrift De Stijl.

Den publicerades först efter hans död, som följetong i en tidsskrift 1966–1967, och väckte stor uppmärksamhet.

En science fiction-tidskrift eller sf-tidskrift är en tidsskrift som innehåller eller handlar om science fiction.

I juni 1840 publicerade Poe ett prospekt som tillkännagav hans avsikter att starta sin egen tidsskrift, The Stylus.