Ordräknaren/Vanliga stavfel/Främlig eller främling?

Främlig eller främling, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är främling, det är alltså felaktigt att skriva främlig.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet främling är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis främlig. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet främling när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "främling": främlig.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Hit är alla som vill välkomna, för oss är ingen en främlig, säger kubanskan Anolan till nyhetsbyrån Efe.

Hon hade under flera år haft äktenskapliga bekymmer och betraktade maken Gustaf Edgren som en fullkomlig främlig.

Spelet har hyllats för sitt bildspråk och ljud samt den känsla av kamratskap som uppstår när man spelar med en främlig.

Stycket, som tog en timme för Tamia att spela in och finslipa, beskriver en relation där mannen beter sig som en främlig.

Vid ett tillfälle ser Jack en person som han inte lyckas avgöra om det är hans då döda mor, systern Julie eller en fullkomlig främlig.