Ordräknaren/Vanliga stavfel/Nämde eller nämnde?

Nämde eller nämnde, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är nämnde, det är alltså felaktigt att skriva nämde.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet nämnde är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis nämde. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet nämnde när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "nämnde": nämde.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: nämnde
  • Felaktiga stavningar är: nämde
  • Se exempel på nämnde i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Under en frukost hos kyrkoherde Lars Isak Hellman i Överkalix nämde Karl expeditionen till Kvikkjokk.

Båda ledare slog an en vänskaplig ton, inför de riktiga samtalen och Putin nämde bara Syrien en gång.

Vi kan inte vara nöjda, Nordkorea nämde inget om att överge kort- och medeldistansrobotar, säger han.

”Tumören identifierades under provtagningarna som jag nämde i förra veckan”, skriver Pelé på Instagram.

Prospektet nämde också den kommande strandvägen som skulle erbjuda såväl gående som åkande och ridande.