Ordräknaren/Vanliga stavfel/Erkännd eller erkänd?

Erkännd eller erkänd, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är erkänd, det är alltså felaktigt att skriva erkännd.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet erkänd är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis erkännd. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet erkänd när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "erkänd": erkännd.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Skälet till den omfattande upprustningen handlar om att man vill vara en erkännd maktfaktor i regionen.

I USA började verksamhet för yngre scouter redan 1911, men den blev inte officiellt erkännd förrän 1930.

Landet styrs av två rivaliserande regeringar, varav den som är baserad i Tripoli är internationellt erkännd.

Under en gudstjänst som hölls i San Francisco Grace Cathedral på lördagen blev Megan Rohrer erkännd som biskop.

Landet styrs av två rivaliserande regeringar, varav den ena som är baserad i Tripoli är internationellt erkännd.