Ordräknaren/Vanliga stavfel/Varsegod eller varsågod?

Varsegod eller varsågod, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är varsågod, det är alltså felaktigt att skriva varsegod.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet varsågod är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis varsegod. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet varsågod när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "varsågod": varsegod.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Men om du vill så varsegod.

Jaha, mr Logiudice, varsegod och fortsätt.

Vill du anmäla mig så varsegod, hade Winter sagt.