Ordräknaren/Vanliga stavfel/Tillochmed eller till och med?

Tillochmed eller till och med, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är till och med, det är alltså felaktigt att skriva tillochmed.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet till och med är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis tillochmed. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet till och med när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "till och med": tillochmed.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

CDC har tillochmed instruktionerna för hur du själv tillverkar munskydd med sådant du kan ha hemma.

Faktiskt sade han att han kan hålla regeringen stängd väldigt länge, i månader eller tillochmed år.

2017 godkände EU en femårig förlängning för användandet av glyfosat, fram tillochmed december 2022.

Giftet från värdplantan magasineras och fjärilen har kvar det tillochmed som fullt utbildad fjäril.

En platta räckte till 10 000 avtryck, vilket var mycket tillochmed för en aldrig så populär melodi.