Ordräknaren/Vanliga stavfel/Tallin eller Tallinn?

Tallin eller Tallinn, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är Tallinn, det är alltså felaktigt att skriva Tallin.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet Tallinn är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis Tallin. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet Tallinn när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "Tallinn": Tallin.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: Tallinn
  • Felaktiga stavningar är: Tallin
  • Se exempel på Tallinn i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Denna evakuering från Tallin skulle bli mycket kostsam på grund av finska mineringar i finska viken.

Estland går nu tillbaka till medeltiden och jag tror att alla är lite rädda, menar Heidi från Tallin.

Och det tar henne upp som tvåa i U23-klassen i Europa vilket ger förhoppningar inför U23-EM i Tallin.

Henrik Larsson, 21, visade fin form på U23-EM i Tallin, men den här gången räckte det inte till guld.

En av de misstänkta är major i estniska armén, och arbetade på försvarskontoret i huvudstaden Tallin.