Ordräknaren/Vanliga stavfel/Agusti eller augusti?

Agusti eller augusti, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är augusti, det är alltså felaktigt att skriva agusti.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet augusti är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis agusti. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet augusti när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "augusti": agusti.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: augusti
  • Felaktiga stavningar är: agusti
  • Se exempel på augusti i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Efter segern utsåg Trump honom till chefsstrateg i Vita huset, en post han avskedades från i agusti.

Det befintliga bygglovet går ut den 8 agusti nästa år, medan bygget ska stå klart först hösten 2022.

Den nya lagen trädde i kraft den 1 agusti och riktar in sig på alla slags plagg som täcker ansiktet.

Rättegången mot den 60-årige mannen inleddes tisdagen den 10 agusti och väntas pågå i flera månader.

15 agusti släpptes dock det iranska skeppet, Grace I, efter ett beslut av Gibraltars högsta domstol.