Skrivprocessen

Skrivprocessen kan se olika ut från person till person, men oavsett hur man väljer att lägga upp sin skrivprocess kan det vara klokt att ha tänkt igenom den före. Ofta om man bara kastar sig in i någonting kan det bli väldigt ostrukturerat och svårt att "sy ihop" till slut. En förlaga till en något standardiserad skrivprocess skulle kunna vara:

   1) Planera skrivandet
   2) Skriv ett grovt utkast
   3) Finslipa till ett första utkast
   4) Få respons från en kamrat
   5) Bearbeta feedback
   6) Skriv rent och publicera

1) Planera skrivandet

Innan du börjar med själva skrivandet är det klokt att fundera över texten som helhet. Vad handlar den om rent grovt? Vad är det du vill förmedla? Hur skall berättelsen börja? Hur skall den sluta? Kommer det att komma en fortsättning? Klottra stödord på ett papper utan att bry dig om i vilken ordning de kommer. Passar de ihop? Om det hjälper, och om du har förmåga, kan du rita små figurer för att visualisera stödorden, det hjälper ofta till att "knyta ihop säcken".

2) Skriv ett grovt utkast

Det här är ett slags mellansteg innan det första utkastet skrivs, eftersom det ofta är ett ganska stort steg att gå från stödord till ett färdigt första utkast. Det grova utkastet kan se olika ut beroende på vad man vill åstadkomma och vilken grund som behöver läggas, men försök att rent spontant sortera dina stödord från det första steget i kronologisk ordning. Alltså i berättelsens kronologiska ordning menar vi då. När skall vad hända? Kanske vill du ändra i händelseförloppets ordning jämfört med din ursprungliga tanke?

3) Finslipa till ett första utkast

När du har fått till en bra grovstruktur för din text kan du börja skriva ditt första utkast. Tänk på miljö- och personbeskrivningarna, försök att gestalta så mycket som möjligt för att få med läsaren. Ju mer eftertanke du ger din text i detta steg desto bättre respons och feedback kan du då få i nästa steg.

4) Få respons från en kamrat

Be en kompis eller kollega att läsa din text och ge respons/feedback. Detta är ett ovärderligt steg och någonting som du inte bör hoppa över. Be om att få så ärliga kommentarer som möjligt!

5) Bearbeta feedback

Se över din text utifrån den respons/feedback du fick av din kamrat. Förhoppningsvis kan du själv se hur mycket bättre din text kan bli utifrån den respons du har fått, men ibland är det inte så och då behöver man fundera på hur man vill göra. Ibland kan det vara klokt att "kill your darlings", men även det motsatta kan vara sant.

6) Skriv rent och publicera

När du har bearbetat den feedbacken som du fick av din kamrat är det dags att skriva rent och publicera din text. I det här steget kan det vara klokt att använda rättstavningsprogram för att hitta alla stavfel, för det finns i princip _alltid_ stavfel - även i texter som blivit korrekturlästa flera gånger!