Ordräknaren/Vanliga stavfel/Efektiv eller effektiv?

Efektiv eller effektiv, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är effektiv, det är alltså felaktigt att skriva efektiv.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet effektiv är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis efektiv. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet effektiv när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "effektiv": efektiv.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Världsledare måste kunna tala fritt med presidenten det är en nyckelkomponent för efektiv diplomati.

Metoden är efektiv för att avskräcka dem från att fortsätta protestera, enligt organisationen Foro Penal.

Den sachsiska armén bestod av sammanlagt 22 230 man, med en efektiv stridande styrka på totalt 16 500 man.

Det är en efektiv tårgas, men har aldrig använts som det i någon större skala på grund av sin reaktivitet.

Eftersom inneslutningen begränsade sig till att bara bevaka infartsvägarna var denna inte särskilt efektiv.