Ordräknaren/Vanliga stavfel/Isäg eller i sig?

Isäg eller i sig, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är i sig, det är alltså felaktigt att skriva isäg eller i säg.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet i sig är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis isäg eller i säg. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet i sig när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "i sig":

  • i säg
  • isäg

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: i sig
  • Felaktiga stavningar är: isäg, i säg
  • Se exempel på i sig i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Ett begrepp är isäg självt varken sant eller falskt, utan blir det först genom att utsägas om något.

Vargas Llosa chockades av massakern i säg och sedan av reaktionen mot hans slutsatser i kommissionen.

Enligt Yoon kunde räddningsarbetarna bara rädda de som befann sig i livbåtar, eller höll i säg i dem.

Vi ser att den här trenden kommer hålla isäg året ut, säger IOM:s talesperson Eva Schwörer till AFP.

Idén att kombinera filmer med inspelat ljud är nästan lika gammal som konceptet av film isäg självt.