Ordräknaren/Vanliga stavfel/Ytterliggare eller ytterligare?

Ytterliggare eller ytterligare, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är ytterligare med ett g, det är alltså felaktigt att skriva ytterliggare med två g.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet ytterligare är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis ytterliggare med två g. Orsaken till detta är troligen talspråkligt, då ordet ytterligare när det uttalas har en sådan betoning på g-et att det lätt kan misstolkas att det skall vara två g.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Det tog ytterliggare tio minuter innan hon blev klar.

Nu behöver vi ytterliggare en ny kollega till vårt team här i Kristianstad.

Det är inte bara sötsuget som blir bättre av att sova ordentligt, ytterliggare hälsofördelar finns också!

Ytterliggare ett passivhus ska byggas nu på vår havsnära mark utanför staden.

Nu så lanserar vi inom kort ytterliggare en nyhet gällande vår nya fotbollsarena.