Ordräknaren/Vanliga stavfel/Dysleksi eller dyslexi?

Dysleksi eller dyslexi, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är dyslexi, det är alltså felaktigt att skriva dysleksi.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet dyslexi är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis dysleksi. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet dyslexi när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "dyslexi": dysleksi.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Förmyndarregeringen höll noga reda på hur studierna gick och upptäckte snart att kungen klarade sig dåligt på grund av sin dysleksi.

Språkproblem som dysleksi är ytterligare ett område där det gjorts stora insatser för att kunna uppnå målsättningar om allas rätt till utbildning.

Syntolken använder ord för att översätta bilder, skeenden och skriven text i film för att inkludera personer med synnedsättning eller exempelvis dysleksi.