Ordräknaren/Vanliga stavfel/Tjänd eller känd?

Tjänd eller känd, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är känd med k och utan tj, det är alltså felaktigt att skriva tjänd med tj istället för k.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet känd är ett ord som man emellanåt stöter på som felstavat, ofta gör man det i exempelvis kommentarsfält på olika internetfora. Det som då vanligtvis skrivs som är felaktigt är tjänd med tj istället för k. Orsaken till detta är troligen dialektalt/talspråkligt, då ordets första stavelse för vid uttal lätt kan missuppfattas och implicera att ordet skall stavas med tj istället för k.

Sammanfattning

Skriv en kommentar