Ordräknaren/Vanliga stavfel/Rymms eller ryms?

Rymms eller ryms, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är ryms med ett m, det är alltså felaktigt att skriva rymms med två m.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet ryms är ett ord som man tyvärr relativt ofta stöter på som felstavat i form av att ett extra m har tillsats och den felaktiga stavningen rymms har bildats. Felstavningen hittas framför allt i olika kommentarsfält på internet, och har tyvärr blivit ganska vanlig. Orsaken till felstavningen finns troligen att finna i det talspråkliga, då ryms när det uttalas ibland kan misstolkas att innehålla två m.

Sammanfattning

Skriv en kommentar