Ordräknaren/Vanliga stavfel/Bassist eller basist?

Bassist eller basist, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är basist, det är alltså felaktigt att skriva bassist.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet basist är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis bassist. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet basist när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "basist": bassist.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: basist
  • Felaktiga stavningar är: bassist
  • Se exempel på basist i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

I ett uttalande meddelar bandet att deras bassist och manager finns bland de döda, och att ytterligare fyra medlemmar saknas.

Eddie Van Halens son Wolfgang ersatte Michael Anthony som bassist 2006 och spelade på ett album med Van Halen för första gången 2011.

Tankian och Malakian grundade Soil och de tog in två andra medlemmar: David "Dave" Hakopyan som bassist och Domingo "Dingo" Laranio som trumslagare.

Anledningen till detta var att få ihop finansiellt stöd åt Chi Cheng, tidigare bassist i Deftones, som hade legat i koma sedan en bilolycka i början av november 2008.

Bandet består inte av den traditionella uppställningen sångare, gitarrist, bassist och trummis, utan bakom maraton-growlandet står artificiell intelligens som konstant skapar nya låtar.