Ordräknaren/Vanliga stavfel/Ledarmot eller ledamot?

Ledarmot eller ledamot, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är ledamot, det är alltså felaktigt att skriva ledarmot.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet ledamot är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis ledarmot. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet ledamot när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "ledamot": ledarmot.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: ledamot
  • Felaktiga stavningar är: ledarmot
  • Se exempel på ledamot i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Den nuvarande byggnaden uppfördes 1509 på uppdrag av fransmannen Benoît Adam, ledarmot av Rota Romana.

Samma år som han kom tillbaka till Stockholm blev han ledarmot av Konstakademien och 1867 professor där.

Det betyder enligt flera medier att han inte längre kan sitta som ledarmot i det australiska parlamentet.

Kan man bekänna sina fel då kan man också rätta dem, säger Arman Teimori (L) ledarmot i näringsutskottet.

Sanna Magdalena Mörtudóttir, ledarmot i Reykjaviks stadsfullmäktige, var en av talarna på manifestationen.