Ordräknaren/Vanliga stavfel/Diskution eller diskussion?

Diskution eller diskussion, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är diskussion, det är alltså felaktigt att skriva diskution, disskution, disskussion, disskusion eller diskusion.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet diskussion är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis diskution, disskution, disskussion, disskusion eller diskusion. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet diskussion när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "diskussion":

  • diskusion
  • disskusion
  • disskussion
  • disskution
  • diskution

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: diskussion
  • Felaktiga stavningar är: diskution, disskution, disskussion, disskusion, diskusion
  • Hitta synonymer till diskussion

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Huruvida någon sexuell interaktion någonsin ägde rum är osäkert och har varit föremål för diskusion.

I USA pratar man redan om det, men där är vi inte ännu, även om det finns en begynnande disskusion här.

Arrangören, Kommissionen för presidentdebatter ville se en ”mer ordningssam disskusion av sakfrågorna”.

Det är fortfarande disskusion men jag har mina agenter som jobbar på det, säger Elias Pettersson till TT.

Däremot tror han att det kommer att bli en ganska stor intern disskution om hur man ska utveckla partiet.