Ordräknaren/Vanliga stavfel/Hitills, hittils eller hittills?

Hitills, hittils eller hittills, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är hittills med två t och två l, det är alltså felaktigt att skriva hitills med endast ett t, hittils med ett l eller hitils med både ett t och ett l.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet hittills är ett ord som man ganska ofta stöter på som felstavat med endast ett t som hitills eller med ett l som hittils, ibland även kombinerat som hitils. Det är framför allt vanligt att stöta på dessa felstavningar i t.ex. kommentarsfält på internet. Orsaken till felstavningarna härrör troligen från det talspråkliga, då ordet när det uttalas ibland låter som att det består av endast ett t och/eller ett l.

Sammanfattning