Ordräknaren/Vanliga stavfel/Intäckt eller intäkt?

Intäckt eller intäkt, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är intäkt utan c i mitten, det är alltså felaktigt att skriva intäckt med ett c mitt i ordet.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet intäkt är ett ord som man ibland ofta ser felstavat i bland annat kommentarsfält på internet, den felstavning som är vanligast att man stöter på är den där ett extra c har hittat sig i mitten av ordet och bildat intäckt. Orsaken till detta är troligtvis att man blir lurad av hur ordet uttalas, det hårda k:et mitt i ordet implicerar att ordet skulle kunna skrivas med ck, men detta är givetvis helt fel.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Jag lade in alla siffrorna men kunde inte lista ut vad "intäckt till konto" betydde.

Ordet intäckt innebär värdet av en leverarad prestation under en viss period.

Jag har nu insett att jag inte kommer ha någon mer intäckt detta år.

Märk väl att en osåld plats de facto ger 0 i intäckt, medan en rabatterad plats ändå ger en viss intäckt.

Efter premiären har filmen "Mamma Mia" setts av inte mindre än 109 000 besökare, vilket ger en intäckt om ca 8,7 miljoner.