Ordräknaren/Vanliga stavfel/Medecin eller medicin?

Medecin eller medicin, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är medicin med i, det är alltså felaktigt att skriva medecin med e.

Möjlig förklaring till felstavningen

Att ordet medicin skrivs på fel sätt med e istället för i (medecin) är ett relativt vanligt stavfel.

Den troliga orsaken till stavfelet är att ordet medicin har ett något skiftande uttal beroende på vilken dialekt som talas, stavfelet kan alltså ha dialektala orsaker.

Sammanfattning

Skriv en kommentar