Ordräknaren/Vanliga stavfel/Särskilld eller särskild?

Särskilld eller särskild, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är särskild, det är alltså felaktigt att skriva särskilld.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet särskild är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis särskilld. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet särskild när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "särskild": särskilld.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Polisen misstänker att gärningsmannen var ute efter en särskilld person när han tog sig in på kasinot.

Darknet, eller det mörka nätet, är en del av internet som endast är åtkomlig med särskilld webbläsare.

Det finns en särskilld pondus på arenan, som vi inte är helt vana vid, säger SVT:s expert Lotta Björe.

För varje fattigrote utsågs en fattigvårdsföreståndare och eventuellt en särskilld fattigvårdsstyrelse.

Detta berodde på en särskilld inskränkande bestämmelse för denna typ av hus i 1895 års byggnadsordning.