Ordräknaren/Vanliga stavfel/Tvugna eller tvungna?

Tvugna eller tvungna, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är tvungna, det är alltså felaktigt att skriva tvugna.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet tvungna är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis tvugna. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet tvungna när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "tvungna": tvugna.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: tvungna
  • Felaktiga stavningar är: tvugna
  • Se exempel på tvungna i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

-Vi kommer att vara tvugna att evakuera folk från Petrinja då det inte längre är säkert att vara där.

Medan unga hannar är tvugna att lämna gruppen när de blir könsmogna stannar honor vanligen i flocken.

Beslutet innebar att de olika socialtjänsterna blev tvugna att hitta nya hem åt barnen inom en vecka.

Många har nog haft svårt för att låta medarbetare att jobba hemifrån men de har blivit så illa tvugna.

Ofta isolerades sovjetiska stridsvagnsbesättningar tills de var tvugna att försöka fly genom skogarna.