Ordräknaren/Vanliga stavfel/Polett eller pollett?

Polett eller pollett, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är pollett, det är alltså felaktigt att skriva polett eller pollet.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet pollett är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis polett eller pollet. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet pollett när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "pollett":

  • pollet
  • polett

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Och detta, mina vänner, är ljudet av en polett som trillar ner.

En pollet som trillar ner, brukade Sonja säga.