Ordräknaren/Vanliga stavfel/Schanger eller genre?

Schanger eller genre, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är genre, det är alltså felaktigt att skriva schanger.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet genre är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis schanger. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet genre när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "genre": schanger.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Den som brukar anges som skapare av den schanger som vi idag känner igen som deckare är Edgar Allan Poe.

Romanen Valperga är till exempel en feministisk version av Walter Scotts traditionellt manliga schanger.

Hiphop i dag är en stor schanger som alltför länge har gömts undan i Sverige för att man trott att det inte säljer.

Till att börja med spekulerade journalister mycket kring vad spelets schanger kunde vara, på grund av hur vag trailern var.

Idag behandlas dock dessa affischer utifrån sin stora mängd, som en egen separat schanger inom hans konstnärliga produktion.