Ordräknaren/Vanliga stavfel/Abonent eller abonnent?

Abonent eller abonnent, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är abonnent, det är alltså felaktigt att skriva abonent, abbonent eller abbonnent.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet abonnent är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis abonent, abbonent eller abbonnent. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet abonnent när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på dessa felstavningar för ordet "abonnent":

  • abbonnent
  • abbonent
  • abonent

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: abonnent
  • Felaktiga stavningar är: abonent, abbonent, abbonnent
  • Hitta synonymer till abonnent

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Inte heller de hade någon sådan abonent.

”Numret du har ringt har ingen abbonnent eller är tillfälligt avstängt”, klingar en androgyn röst i mitt öra.

Han har jobbtelefon inom polisen, så han är ganska säkert abbonent hos er.

Abbonent och adress fick han genom Televerket.

Telias metallröst meddelade att numret saknade abonent.