Ordräknaren/Vanliga stavfel/Vidarebefodra eller vidarebefordra?

Vidarebefodra eller vidarebefordra, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är vidarebefordra, det är alltså felaktigt att skriva vidarebefodra.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet vidarebefordra är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis vidarebefodra. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet vidarebefordra när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "vidarebefordra": vidarebefodra.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Enligt parlamentets ledare så lät högt uppsatta tjänstemän medvetet bli att vidarebefodra informationen.

Bob gör gärna detta eftersom han tar ut en mycket låg transaktionsavgift för att vidarebefodra transaktionen.

Enligt talmannen i landets parlament så lät högt uppsatta tjänstemän medvetet bli att vidarebefodra informationen.

Christina lät senare vidarebefodra Pipers översättningsarbete till trycket, något hon lät bekosta och som utgavs i början av 1730-talet.

Under den här tiden utvecklades genren sebayt ("anvisningar") och var avsedda att vidarebefodra lärdomar och råd från kända aristokrater.