Ordräknaren/Vanliga stavfel/Aborre eller abborre?

Aborre eller abborre, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är abborre med två b, det är alltså felaktigt att skriva aborre med ett b.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet abborre är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis aborre med ett b. Orsaken till detta är troligtvis talspråkligt, då ordet abborre när det uttalas har en sådan betoning på b-et att det lätt kan misstolkas att det skall vara ett b.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: abborre
  • Felaktiga stavningar är: aborre, aborren, aborrar, aborrarna
  • Hitta synonymer till abborre

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

I sjön finns bland annat gädda, aborre, karp, ål och tidvis också gös och havsöring.

Vanliga fiskar planterades ut, mest forell och aborre.

Samma sak med insjöfisk som gädda och aborre, som kan innehålla kvicksilver.

Det fanns så mycket fisk att det hände att vi fick napp av gädda och aborre vid nästan varje kast.

Ta upp och rensa några aborrar, så går din kvinna och sätter på potatis.