Ordräknaren/Vanliga stavfel/Längst med eller längs med?

Längst med eller längs med, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är längs med, det är alltså felaktigt att skriva längst med.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet längs med är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis längst med. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet längs med när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "längs med": längst med.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Han ska sedan ha sprungit vidare längst med en trottoar medan han sköt mot andra poliser, skriver Le Monde.

I syfte att stärka handeln längst med Biblioteksgatan lanserade företaget varumärket Bibliotekstan år 2009.

Enligt deras reporter handlar det om ett lok och tre vagnar som rasat ner för sluttningen längst med spåret.

De byggdes i sicksack, så att en fiende som tog sig in i skyttegraven inte skulle kunna skjuta längst med den.

Bron är byggd längst med en bergvägg som sluttar ner till en dal, och ner till marken är det hela 1.180 meter.