Ordräknaren/Vanliga stavfel/Exemplevis eller exempelvis?

Exemplevis eller exempelvis, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är exempelvis, det är alltså felaktigt att skriva exemplevis.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet exempelvis är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis exemplevis. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet exempelvis när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "exempelvis": exemplevis.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Även många politiker, som exemplevis demokraten och senatorn Ron Wyden, har engagerat sig i aktionen.

De finns exemplevis observationer av ett stormfågelpar som häckat tillsammans på samma plats i 25 år.

I Norrlands inland, exemplevis Jämtlands län, är självmordsfrekvensen högre än i landet i genomsnitt.

Det rör sig exemplevis om krav på vaccinpass för att besöka restauranger och nattliga utegångsförbud.

Reglerna ska ligga till grund för exemplevis vad som ska ingå när länder rapporterar in sina utsläpp.