Ordräknaren/Vanliga stavfel/Femenism eller feminism?

Femenism eller feminism, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är feminism, det är alltså felaktigt att skriva femenism.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet feminism är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis femenism. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet feminism när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "feminism": femenism.

Sammanfattning

  • Korrekt stavning är: feminism
  • Felaktiga stavningar är: femenism
  • Se exempel på feminism i en mening

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

De ifrågasätter mannen som utgångspunkt och kvinnan som negation och sägs ibland ingå i den andra vågens femenism.

Faktorer var bland annat 1960-talets femenism och de förhöjda nivåer på våld på film som inleddes under 1970-talet.

Queerfeminism är en sammanslagning av femenism och queerteori och har sitt ursprung i radikalfeminismen och gayrörelsen.

Det har senare blivit ett av de främsta dokumenten i amerikansk femenism och betraktas som den första av sitt slag i USA.

På eventets Facebook-sida står det att det är ett evenemang ”med rötterna i svart aktivistisk femenism på europeisk nivå”.