Ordräknaren/Vanliga stavfel/Schweitzisk eller schweizisk?

Schweitzisk eller schweizisk, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är schweizisk, det är alltså felaktigt att skriva schweitzisk.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet schweizisk är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis schweitzisk. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet schweizisk när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "schweizisk": schweitzisk.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Vid gränsen mellan Syd- och Nordkorea finns svensk militär på plats tillsammans med schweitzisk militär.

Enligt 33-åringen fick han betalt av schweitzisk underrättelsetjänst för att ta kontakt med terrormisstänkta.

Bara en timme tidigare sveptes en schweitzisk vandrare iväg av en lavin i Samoëns, nära den schweiziska gränsen.

Jacob Achilles Mähly, född den 24 december 1828 i Basel, död där den 18 juni 1902, var en schweitzisk författare.

Flera dödsoffer har krävts, bland dem en 40-årig känd schweitzisk extremsportare som halkade och föll nedför ett stup.