Ordräknaren/Vanliga stavfel/Kunnas eller kunna?

Kunnas eller kunna, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är kunna, det är alltså felaktigt att skriva kunnas.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet kunna är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis kunnas. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet kunna när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "kunna": kunnas.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Antalet skulle också kunnas var fler än de 500 per år som togs emot innan ett stopp infördes i höstas.

De kanske tror att attacker mot Sverige skulle kunnas leda till polarisering i koalitionen, säger han.

Programmet har hittills godkänt drygt 787 000 unga, men 1,9 miljoner migranter beräknas kunnas ansöka.

Man delar bedömningen med oberoende experter om att en nordkoreansk missil nu skulle kunnas nå Alaska.

Detta för att med ett ord kunnas beskriva snöns utseende och egenskaper (se boken "Snö" av Yngve Ryd).