Ordräknaren/Vanliga stavfel/Kristendommen eller kristendomen?

Kristendommen eller kristendomen, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är kristendomen, det är alltså felaktigt att skriva kristendommen.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet kristendomen är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis kristendommen. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet kristendomen när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "kristendomen": kristendommen.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Tidigare regenter hade försökt konvertera dessa till kristendommen vilket ofta ledde till oroligheter.

Ingen har ifrågasatt om handeln var laglig och Portugal har konverterat infödingarna till kristendommen.

Befolkningen i Västergötland tog tidigt emot kristendommen, och har den äldsta landskapslagen på svenska.

De andliga nådegåvorna betonas särskilt av den karismatiska kristendommen, som har sitt namn efter dessa.

I Åbolands skärgård var svenska befolkningen yngre och hade anlänt från Norrland samtidigt med kristendommen.