Ordräknaren/Vanliga stavfel/Vilkor eller villkor?

Vilkor eller villkor, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är villkor, det är alltså felaktigt att skriva vilkor.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet villkor är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis vilkor. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet villkor när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "villkor": vilkor.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Vi vill utjämna kommunernas vilkor, säger  Anna-Caren Sätherberg, socialdemokartisk riksdagsledamot.

Förhandlingarna om vilkor för utträdet, till exempel om ekonomiska åtaganden, startade 19 juni 2017.

Ayer gav följande nödvändiga och tillräckliga vilkor för kunskap i sin bok The Problem of Knowledge:.

Det svenska riksrådet ställde som vilkor en kungaförsäkran som gav ett stort inflytande åt riksrådet.

De tre kvinnorna arbetade för bättre vilkor för fångarna, och de blev snart kända som "Treenigheten".