Ordräknaren/Vanliga stavfel/Medlemen eller medlemmen?

Medlemen eller medlemmen, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är medlemmen, det är alltså felaktigt att skriva medlemen.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet medlemmen är ett ord som man relativt ofta ser att någon stavar fel på, det som då felaktigt skrivs är vanligtvis medlemen. Orsaken till detta är troligtvis talspråklig, då ordet medlemmen när det uttalas (framför allt med vissa dialekter) har en sådan betoning att det lätt kan misstolkas hur ordet stavas.

Oftast är det i till exempel kommentarsfält på internet (främst sociala medier) som man stöter på felstavningar likt dessa, och det är även där som man stöter på denna felstavning för ordet "medlemmen": medlemen.

Sammanfattning

Exempelmeningar med fel stavning

Här nedan har vi sammanställt några meningar som vi har stött på där felstavningen förekommer:

Försvarsalliansen Nato, där USA är den mäktigaste medlemen, har på måndagen träffats för att diskutera läget.

Den sista medlemen på svärdssidan var Matija Vojsalić som sist omnämns i republiken Dubrovniks arkiv år 1476.

Farian var den som själv sjöng den manliga delen på skivinspelningarna med Boney M, inte medlemen Bobby Farrell.

En medlem skickade in en motion under rubriken ”AEG:s andelar i Hammarby Fotboll AB” där medlemen kom med två uppmaningar:.

Många av dessa objekt delade samma omloppsbana och Pluto började ses som den största medlemen i en ny klass av himlakroppar, plutino.