Ordräknaren/Vanliga stavfel/Föresten eller förresten?

Föresten eller förresten, hur stavas det?

Den korrekta stavningen är förresten med två r, det är alltså felaktigt att skriva föresten med endast ett r.

Möjlig förklaring till felstavningen

Ordet förresten är ett ord som är relativt vanligt att det stavas fel, den vanligaste felstavningen är den då ett r mitt i ordet har tagits bort: föresten. Orsaken till detta är troligtvis dialektalt, då ordet förresten i vissa dialekter låter som att det endast innehåller ett r mitt i ordet.

Sammanfattning

Skriv en kommentar